Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de acht dagen na onvangst van de bestelling met aangetekend schrijven worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Zo-elle, Berenwegel 14, 8000 Brugge. De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper in niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.